VIP 计划 - H3BET

VIP 计划

它是如何工作的?

1.默认情况下,常规成员为 铜级

2.如果满足总存款要求,普通会员将自动升级到下一个VIP级别. 下表显示了不同货币的要求。

3.一旦我们的系统更新了您的VIP等级,您就可以享受相应的VIP等级优惠.

升级VIP总金额 MYR SGD RMB IDR THB VND
白银会员 RM 150,000.00 $ 50,000.00 ¥ 250,000.00 Rp 500,000,000.00 ฿ 1,250,000.00 VN 860,000,000.00
黄金会员 RM 450,000.00 $ 150,000.00 ¥ 750,000.00 Rp 1,500,000,000.00 ฿ 3,750,000.00 VN 2,600,000,000.00
钻石会员 RM 1,350,000.00 $ 450,000.00 ¥ 2,250,000.00 Rp 4,500,000,000.00 ฿ 11,250,000.00 VN 7,700,000,000.00
MYR SGD RMB IDR THB VND
最低存款和提款 RM 50.00 SGD 100.00 RMB 100.00 Rp 50,000.00 THB 250.00 VND 100,000.00
每天最高提款 RM 100.00 / RM 30,000.00 SGD 100.00 / SGD 10,000.00 RMB 100.00 / RMB 100,000.00 IDR 50,000.00 / IDR 100,000,000.00 THB 250.00 / THB 250,000.00 VND 200,000.00 / VND 200,000,000.00
每天限制交易 3 3 3 3 3 3

白银会员


升级奖励

SGD188 / MYR 368 / IDR 1,880,000 / THB 3,088 / VND 880,000


权限

最大提款

RM30,000.00 RM35,000.00

SGD10,000.00 SGD 15,000.00

IDR 100,000,000.00 IDR 120,000,000.00

THB 250,000.00 THB 300,000.00

VND 200,000,000.00 VND 220,000,000.00


额外奖励

每个存款可得1%额外奖金没有上限

黄金会员


升级奖励

SGD 288 / MYR 688 / IDR 2,880,000 / THB 5,088 / VND 1,680,000


权限

最大提款

RM35,000.00 RM40,000.00

SGD15,000.00 SGD 20,000.00

IDR 120,000,000.00 IDR 140,000,000.00

THB 300,000.00 THB 350,000.00

VND 220,000,000.00 VND 250,000,000.00


额外奖励

每个存款可得2%额外奖金没有上限!

钻石会员


升级奖励

SGD 688 / MYR 1888 / IDR 6,880,000 / THB 10,888 / VND 3,680,000


权限

最大提款

RM40,000.00 RM50,000.00

SGD20,000.00 SGD 25,000.00

IDR 140,000,000.00 IDR 160,000,000.00

THB 350,000.00 THB 400,000.00

VND 250,000,000 VND 300,000,000


额外奖励

每个存款可得3%额外奖金没有上限!

在线客服 [email protected] h3bet whatsapp Line h3bet33